राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना

राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना

Nov 14, 2014

विभिन्न कारणवस बिग्रिएर पुनः बनाउन पठाइएका राहदानी आवेदकहरुको नयाँ राहदानीहरु दूतावासमा प्राप्त भएकाले सम्बन्धित आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!
नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।


Download