यस राजदूतावासमा २०७१ भाद्र, असोज र कार्तिक महिनामा नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

यस राजदूतावासमा २०७१ भाद्र, असोज र कार्तिक महिनामा नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

Jan 07, 2015

  यस राजदूतावासमा २०७१ भाद्र, असोज र कार्तिक महिनामा नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
 


Download