यस राजदूतावासमा २०७१ मंसिर महिनामा नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना

यस राजदूतावासमा २०७१ मंसिर महिनामा नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना

Jan 26, 2015

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी तथा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल लिई राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।
 


Download